Author Archive

CHOROBY Z AUTOAGRESJI

Oprócz chorób wynikających z nadmiaru lub niedoboru przeciwciał istnieje grupa chorób, których podstawą jest wytwarzanie przeciwciał przeciwko własnym białkom (komórkom, tkankom lub narządom), są to tzw. choroby, z autoagresji (choroby autoalergiczne). Wywołane są one autoantygenami, to jest endogennymi substancjami, które w przebiegu reakcji immunologicznej zostają tak zmienione, że dla organizmu stają się obce. Przyczyny powstania autoantygenów mogą być następujące:

Read the rest of this entry »

Wtórne defekty immunologiczne

Oprócz wrodzonych zaburzeń immunologicznych mogą wystąpić zaburzenia wtórne, często po przebyciu chorób. Dotyczą one również odporności komórkowej’, hu- moralnej lub obu równocześnie.

Częstą przyczyną obniżonego poziomu immunoglobulin jest ich szybkie i nadmierne wydalanie w chorobach takich, jak np. nerczyca. Produkcja immunoglobulin nie nadąża za wydalaniem.

Read the rest of this entry »

ZIARNIAKI

Ziarniaki należą do rodzin: Micrococcaceae, Streptococcaceae, Pepto- coccaceae, Neisseriaceae i Veillonellaceae. Podział ziarniaków (chorobo-twórczych dla człowieka lub komensalnych) na rodziny, rodzaje i gatunki przedstawia tabela 25.

Grupa ziarniaków obejmuje drobnoustroje kształtu kulistego, których osie przestrzenne są mniej więcej jednakowej długości. Wielkość ich jest zawarta w granicach od 0,3 do 2 nm. Ziarniaki należące do rodzin Micrococcaceae, Streptococcaceae i Peptococcaceae są Gram-dodatnie. Gram- -ujemne ziarniaki wchodzą w skład rodzin: Neisseriaceae i Veillonellaceae.

Read the rest of this entry »

Liofilizacja

b. Liofilizacja. Jest to zespół czynności polegający na zamrożeniu drobnoustrojów (także komórek lub tkanek) umieszczonych w ampułkach i wysuszeniu ich w wysokiej próżni, czyli jest to wysuszenie ze stanu zamrożenia. Woda przechodzi tu ze stanu stałego w stan gazowy. Procesy te nie uszkadzają właściwości biologicznych drobnoustrojów (także białek

i innych związków). Liofilizacja jest szeroko stosowana do konserwacji i wieloletniego przechowywania drobnoustrojów (także surowic i szczepionek) w specjalnych muzeach.

Read the rest of this entry »

Przełamanie naturalnej tolerancji

Można indukować tolerancję przez: a) szczepienie płodu lub noworodka natychmiast po urodzeniu, b) naświetlanie promieniami rtg bezpośrednio przed szczepieniem,

c) podawanie bardzo dużych dawek antygenu w dojrzałym wieku, d) dożylne, długotrwałe podawanie antygenu, e) doustne podawanie prostych substancji chemicznych, f) podawanie dużych dawek wielocukrów (paraliż immunologiczny Fel- tona),

Read the rest of this entry »

Rekomendujemy Witryny
    System reklamy Test