Hemolityczna niedokrwistość

Hemolityczna niedokrwistość połączona z trombocytopenią następuje po związaniu się jakiegoś leku (haptenu) z powierzchnią krwinek lub płytek i przeciwciała skierowane przeciw temu kompleksowi uszkadzają krwinki lub płytki krwi.

Zdarza się to również wtedy, gdy w chorobach wywołanych pałeczkami Gram-ujemnymi posiadającymi endotoksyny, przeciwciała anty-endo- toksyczne zwiążą się z endotoksyną opłaszczającą krwinki. Z chwilą zniknięcia liaptenu znikają również objawy uczuleniowe.

One Response to “Hemolityczna niedokrwistość”

Leave a Reply

Rekomendujemy Witryny
    System reklamy Test