KALENDARZ OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Założenia teoretyczne, a także spostrzeżenia prowadzone przez kilkadziesiąt lat, są podstawą do ustalania kolejności oraz konieczności szczepień w konkretnych warunkach epidemiologicznych, geograficznych i społecznych. Ilość i kolejność szczepień warunkowana jest także „pojemnością” układu immunologicznego człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem dojrzewania tego układu w okresie wczesnego dzieciństwa. Jak już wy-, żej wykazano, istnieje praktyczna możliwość stosowania kilkudziesięciu szczepionek przeciwko różnym chorobom.

Te przyczyny oraz ekonomiczne i organizacyjne możliwości służby zdrowia, a także normy prawne obowiązujące w zakresie walki z chorobami zakaźnymi, były powodem podziału szczepień na obowiązkowe i nieobowiązkowe oraz na podstawowe i dodatkowe. Podstawowe szczepienia obowiązkowo ujęto w kalendarz który ma zastosowanie na terenie kraju. Szczepienia obowiązkowe dodatkowe dotyczą osób wyjeżdżających do krajów, gdzie enedemicznie panują niebezpieczne choroby, dotyczą także pracowników służby zdrowia oraz pracowników naukowych badających niebezpieczne drobnoustroje. Szczepienia nieobowiązkowe mogą być wykonywane na prośbę zainteresowanych, np. młodych kobiet przeciwko różyczce, dzieci przeciw opryszczce pospolitej.

Zależnie od potrzeb i zmian zachodzących w epidemicznym przebiegu chorób zakaźnych, terminy szczepień mogą ulegać zmianom podawanym przez oficjalne czynniki, można wprowadzać dotychczas nie przewidziane szczepionki itd.

Leave a Reply

Rekomendujemy Witryny