Microbiologia

Liofilizacja

b. Liofilizacja. Jest to zespół czynności polegający na zamrożeniu drobnoustrojów (także komórek lub tkanek) umieszczonych w ampułkach i wysuszeniu ich w wysokiej próżni, czyli jest to wysuszenie ze stanu zamrożenia. Woda przechodzi tu ze stanu stałego w stan gazowy. Procesy te nie uszkadzają właściwości biologicznych drobnoustrojów (także białek

i innych związków). Liofilizacja jest szeroko stosowana do konserwacji i wieloletniego przechowywania drobnoustrojów (także surowic i szczepionek) w specjalnych muzeach.

Read the rest of this entry »

Przełamanie naturalnej tolerancji

Można indukować tolerancję przez: a) szczepienie płodu lub noworodka natychmiast po urodzeniu, b) naświetlanie promieniami rtg bezpośrednio przed szczepieniem,

c) podawanie bardzo dużych dawek antygenu w dojrzałym wieku, d) dożylne, długotrwałe podawanie antygenu, e) doustne podawanie prostych substancji chemicznych, f) podawanie dużych dawek wielocukrów (paraliż immunologiczny Fel- tona),

Read the rest of this entry »

lowej. Astma (dychawica) może też być spowodowana spożyciem pokarmów takich, jak: jaja, mleko, pszenica i różne leki. Często organem wstrząsowym jest skóra (kosmetyki, lakiery, pudry), czasem jelita. Szczepienie śródskórne osoby zdrowej surowicą zawierającą reaginy powoduje przeniesienie nadwrażliwości. Jeżeli w miejsce szczepienia wprowadzi się po 24 godzinach antygen homologiczny, powstaje reakcja skórna rumieniowo-obrzękowa typu natychmiastowego. Zjawisko nazwano reakcją Prausnitza-Kustnera.

Read the rest of this entry »

Zarazek

-1. Zarazek. Czynnik etiologiczny (wywołujący) choroby zakaźnej nazywany jest drobnoustrojem chorobotwórczym, mikroorganizmem albo zarazkiem. Pojęciem zarazka określa się żywy twór wywołujący chorobę zakaźną. Rozmnażanie się zarazka wywołuje w organizmie określone objawy patologiczne, co nazywamy chorobą zakaźną. Z określenia tego wynika, że pojęcie zarazka jest szerokie i obejmuje bakterie, wirusy, pierwotniaki i grzyby. Dawna epidemiologia skłonna była zaliczać do zarazków nawet drobne stawonogi, np. świerzbowce oraz robaki. Drobnoustroje chorobotwórcze (zarazki) są pasożytami przystosowanymi do życia w organizmie człowieka lub zwierzęcia.

Read the rest of this entry »

NORMALNA FLORA POCHWY

Pochwa zdrowej kobiety jest siedliskiem bakterii aż do sklepienia i zewnętrznego ujścia macicy. Powyżej tego ujścia zaczyna się strefa bez- bakteryjna. W normalnych warunkach w pochwie znajdują się bakterie z rodzaju Lactobacillus (laseczki kwasotwórcze) szczególnie Lactobacillus acidophilus, a także Bifidobacterium bifidum (pałeczka rozwidlona), które rozkładają zawarty w łuszczących się komórkach glikogen na glukozę, a tą z kolei na kwas mlekowy. W pochwie wytwarza się kwaśne środowisko o pH 4,0-4,5. Chroni ono układ moczowo-płciowy przed zakażeniem innymi bakteriami. Jeśli działanie prawidłowej flory pochwy zostanie zaburzone, wówczas dostają się tu bakterie komensalne i chorobotwórcze. Środowisko zaburzone można unormować przez domiejsco- we wprowadzanie np. preparatu Lakcid.

Read the rest of this entry »

Rekomendujemy Witryny
    System reklamy Test