Podział serologiczny

Podział serologiczny ma dużą wartość, ponieważ istnieje zależność między przynależnością grupową a chorobotwórczością i pochodzeniem szczepów. I tak na przykład, paciorkowce grupy A są izolowane przede wszystkim (90-95%>) z materiału ludzkiego, przeważnie z przypadków chorobowych. Paciorkowce grupy B są najczęściej przyczyną zakaźnego zapalenia wymienia u krów do grupy D należą ente- rokoki itp. Poszczególne grupy serologiczne występują u określonych gospodarzy lub mają określone powinowactwo narządowe.

Niektóre grupy można podzielić na typy. Podział na typy został zapoczątkowany przez Griffitha, który na podstawie aglutynacji wyróżnił 30 typów. Podział ten jest zgodny z podziałem Lancefield opartym na zasadzie immunochemicznej. Typowanie paciorkowców można przeprowadzić na podstawie obecności antygenu T, stosując odczyn aglutynacji i na podstawie antygenu M, stosując odczyn precypitacji. Wśród paciorkowców grupy A wyróżniono 55 typów serologicznych. Podział na typy ma duże znaczenie w dochodzeniach epidemiologicznych.

Sherman podzielił rodzaj Streptococcus na 4 grupy: paciorkowce ropotwórcze (Streptococcus pyogenes), paciorkowce zieleniące (Streptococcus viridans), enterokoki (Streptococcus faecalis) i paciorkowce mleczne (Streptococcus lactis). Podstawą podziału były właściwości hemolizujące, budowa antygenowa, wytrzymałość na 30-mi- nutowe ogrzewanie w temperaturze 333 K (60°C), zdolność wzrostu w pożywkach zawierających 6,5%> NaCl, 0,ll0/o błękitu metylenowego i w pożywce o pH 9,6, minimalna i maksymalna temperatura wzrostu oraz rozkład peptonu z wydzieleniem amoniaku.

One Response to “Podział serologiczny”

Leave a Reply

Rekomendujemy Witryny
    System reklamy Test