Posts Tagged ‘rehabilitacja Kraków’

Rehabilitacja Kraków- rodzaje rehabilitacji

Rehabilitacja Kraków- kto daje skierowanie

Jeżeli jesteśmy ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia i jeśli ulegliśmy jakiemuś wypadkowi, to logicznym jest, że chcemy skorzystać z zabiegów, które są refundowane. I tak na przykład jeżeli będzie nam potrzebna rehabilitacja Kraków, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy poszli do naszego lekarza prowadzącego. Jego zadaniem jest sprawdzenie naszego stanu zdrowia, i jeżeli tylko rehabilitacja Kraków będzie potrzebna to specjalista wyda nam odpowiednie skierowanie. Musimy wiedzieć, że nawet jeśli w grę będzie wchodziła rehabilitacja w warunkach domowych i nawet jeśli będziemy chcieli skorzystać z jakieś prywatnej oferty fizykoterapeuty, to skierowanie i tak będzie nam potrzebne. Rehabilitant musi bowiem poznać zalecenia lekarskie, stan naszego zdrowia i na tej podstawie będzie mógł dopiero opracować plan leczenia. Wracając jednak do zabiegów refundowanych mogą się one odbywać na kilka sposobów. Mamy bowiem do czynienia z rehabilitacją Kraków w warunkach ambulatoryjnych, oddziału dziennego, w warunkach domowych, oddziału stacjonarnego i w jeszcze kilku innych wariantach.

Rehabilitacja Kraków- rodzaje rehabilitacji

W poprzednim akapicie wymieniliśmy kilka rodzajów rehabilitacji. Teraz czas bliżej im się przyjrzeć i sprawdzić na co mogą liczyć pacjenci w ramach refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia. I tak na przykład jeżeli chodzi o rehabilitację Kraków w warunkach ambulatoryjnych, to pacjent przede wszystkim może liczyć na poradę kontrolną oraz specjalistyczną. Podczas takiego spotkania może zostać wykonana dogłębna diagnostyka, może zostać wypisane skierowanie do specjalisty, recepty oraz zalecenia lekarskie. Pacjent może także liczyć na rehabilitację na tak zwanym oddziale dziennym. W zakres usług wchodzą badania, konsultacje i specjalistyczne ćwiczenia. Na oddziałach dziennych najczęściej pojawiają się pacjenci po urazach ortopedycznych, operacyjnych i z wadami wrodzonymi narządów ruchu. Profesjonalna rehabilitacja Kraków może mieć także charakter kardiologiczny, pulmonologiczny oraz neurologiczny.

Rekomendujemy Witryny
    System reklamy Test