Większość ziarniaków

Większość ziarniaków rozwija się w warunkach tlenowych lub względnie beztlenowych. Do beztlenowców należy rodzina Peptococcaceae i Veil- lonellaceae.

cze, natomiast Staphylococcus epidermidis i Staphylococcus saprophyti- cus są zazwyczaj niechorobotwórcze, chociaż czasami mogą wywołać zakażenia przyranne, zakażenia układu moczowego, podostre zapalenie wsierdzia itp. Oprócz tego od Staphylococcus aureus odróżniają się nieco większymi rozmiarami komórek (0,5-1,5 M-m), nie wytwarzają najczęściej złocistego lub pomarańczowego barwnika (kolonie są białe) i nie zawierają toksyn.

Leave a Reply

Rekomendujemy Witryny