Wtórne defekty immunologiczne

Oprócz wrodzonych zaburzeń immunologicznych mogą wystąpić zaburzenia wtórne, często po przebyciu chorób. Dotyczą one również odporności komórkowej’, hu- moralnej lub obu równocześnie.

Częstą przyczyną obniżonego poziomu immunoglobulin jest ich szybkie i nadmierne wydalanie w chorobach takich, jak np. nerczyca. Produkcja immunoglobulin nie nadąża za wydalaniem.

W złośliwych procesach immunoproliferacyjnych dochodzi do tworzenia para- prdtein, które są bardzo szybko katabolizowane i immunoglobuliny odpornościowe zostają wciągnięte w ten proces.

Leave a Reply

Rekomendujemy Witryny
    System reklamy Test